• Facebook Social Icon

© 2019 by Person Buriram Area 1

01

แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (ปกติ)

02

แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (กรณีเกษียณฯ)

03

แบบคำขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่น

04

แบบคำร้องขอย้าย

05

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีประกาศเพิ่มเติม)

06

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

07

แบบขอลาออกจากราชการของข้าราชการครู

08

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

09

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง

10

แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือน ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

11

แบบคำร้องขอตัดโอน

12

หนังสือยินยอมย้ายสับเปลี่ยน

13

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน

14

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา

15

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา

16

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

17

แบบขอลาออกของลูกจ้างประจำ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now